АТТЕСТАЦИЯ КОМИССИЯСЫ

Аттестаттау комиссиясы өз қызметінде заң консультантының заңдылық, алқалылық, объективтілік және аттестаттаудан өткізу және кәсіби қасиеттерін бағалау қағидаттарын басшылыққа алатын Палатаның тәуелсіз мамандандырылған органы болып табылады.

Аттестаттау комиссиясын құру және оның жұмыс істеу тәртібі пп-ға сәйкес әзірленген Палатаның аттестаттау комиссиясы туралы ережеде бекітілген.2)"өзін-өзі реттеу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабы 6-тармағы, "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 83-бабы, Алматы облысы заң консультанттары палатасы Жарғысының 18-тармағы, Палата мүшелері жалпы жиналысының 26.04.2019 жылғы шешімімен бекітілген палатаға кіру үшін аттестаттауды өткізу тәртібі мен шарттары туралы Қағидалардың

Аттестаттау комиссиясының құрамы:

Жүнісова Айнұр Елеуқызы-Төраға
Оңғарбаев еркін Нұрмолдаұлы-төрағаның орынбасары
Қосжанова Әсем Алдабергенқызы
Молбаев Нұрлан Серікболұлы
Әлібаев Серік Ақбайұлы