ЗАҢ КОНСУЛЬТАНТТАРЫ ПАЛАТАСЫНЫҢ СОТТАРҒА, СОНДАЙ-АҚ ПАЛАТАҒА ҚАТЫСТЫ БЕРГЕН КЕЗ КЕЛГЕН ТАЛАПТАРЫ МЕН АРЫЗДАРЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Заң консультанттары палатасының соттарға, сондай-ақ палатаға қатысты берген кез келген талаптары мен арыздары туралы ақпарат
2021 жылғы қазанда Алматы облысының заң консультанттары палатасы заңды тұлғалар бірлестігіне, тарату комиссиясы тұлғасында "Қазақстан Республикасының заң консультанттары палаталарының қауымдастығы" заңды тұлғалар бірлестігіне 14.07.2021 ж.хаттамасының 3 – тармағының хаттамалық шешіміне шағымдану туралы талап арыз берді - қауымдастықтың заң консультанттары палаталарынан пайда болған берешекті өндіріп алу (Республикалық заң консультанттары алқасына кірмеген). Егер заң консультанттары палатасы республикалық заң консультанттары алқасына кіретін болса, АПЮК ЗТБ алдындағы барлық борыштар жойылады".