ҚАРЖЫ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЕСЕП

ҚАРЖЫ-ШАРУАШЫЛЫҚ ЕСЕП БЕРУ
2019 жылғы Қаржы-шаруашылық қызметі туралы есеп
Алматы облысының заң консультанттары палатасы
БСН:180340023847

Жыл басындағы пайдаланылмаған қаражат қалдығы 165735
Коммерциялық емес ұйымның кірістері 3917514
Қаржылық қызметтерге, банк комиссияларына шығыстар 62439
Жалдау шығындары 672000
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 324033
Жарнама шығындары 140388
Өзге де шығыстар 25650
Еңбекке ақы төлеу шығыстары 1159500
Іссапар шығыстары 346480
Мүшелік жарналар 742350
Барлық шығындар 3471677
2020 жылдың басына пайдаланылмаған қаражат қалдығы 610409


2020 жылға арналған қаржы-шаруашылық қызметі туралы есеп
Алматы облысының заң консультанттары палатасы
БСН:180340023847

Жыл басындағы пайдаланылмаған қаражат қалдығы 610409
Коммерциялық емес ұйымның кірістері 4968625
Қаржылық қызметтерге, банк комиссияларына шығыстар 66990
Жалдау шығындары 666580
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 824148
Жарнамаға арналған шығыстар
Өзге де шығыстар 5556
Еңбекке ақы төлеу шығыстары 2753100
Байланыс қызметтеріне шығыстар 20238
Мүшелік жарналар 255025
Барлық шығындар 4591637
2020 жылдың басына пайдаланылмаған қаражат қалдығы 987397


17.11.2021 жылға дейін Қаржы-шаруашылық қызмет туралы есеп
Алматы облысының заң консультанттары палатасы
БСН:180340023847

Жыл басына пайдаланылмаған қаражат қалдығы 987397
Коммерциялық емес ұйымның кірістері 4932330
Қаржылық қызметтерге, банк комиссияларына шығыстар 61965
Жалдау ақысының шығыстары 624000
Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 780091
Жарнамаға арналған шығыстар
Прочии шығыстар
Еңбекке ақы төлеу шығыстары 2500140
Байланыс қызметтеріне арналған шығыстар
Мүшелік жарналар
Барлық шығындар 3966196
17.11.2021 жылға пайдаланылмаған қаражат қалдығы 1941861