ПАЛАТАҒА ТІРКЕЛУ ТӘРТІБІ

Заң консультанттары палатасына кіру үшін үміткер мыналарды ұсынады:
1) жеке куәліктің көшірмесі;
2) тиісті мамандық бойынша жоғары заң білімі туралы құжаттың көшірмесі; ;
3) практикамен айналысатын заңгердің кемінде 2 жыл еңбек өтілін растайтын құжаттың көшірмесі;
4) құжаттарды ұсынғанға дейін кемінде бір ай бұрын берілген наркологиялық және психиатриялық диспансерде есепте тұрғаны туралы мәліметтердің жоқтығы туралы анықтама;
5) соттылығының жоқтығы туралы анықтама немесе өтелмеген немесе алынбаған соттылығының жоқтығы туралы анықтама;
6) мүшелік жарнаны төлеу туралы түбіртек;
7) 3*4 өлшемді фото;
8) Қағидаларға сәйкес аттестаттаудан босатылған адамдардан басқа аттестаттау комиссиясының (Палата жанындағы) шешімі.