ТӘРТІПТІК КОМИССИЯ

Палатаның тәртіптік комиссиясы өз қызметінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын, Палата Жарғысын, Палата мүшелерін тәртіптік жауаптылыққа тарту қағидаларын, заңдылық, Тәуелсіздік, алқалылық және объективтілік қағидаттарын басшылыққа алатын Палатаның тәуелсіз мамандандырылған органы болып табылады.

Тәртіптік комиссияны құру және оның жұмыс істеу тәртібі палатаның тәртіптік комиссиясы туралы ережеде бекітілген, ТП-ға сәйкес әзірленген.2) "өзін-өзі реттеу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 15-бабының 6-тармағы, 17-бабының 2-тармағы, "Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 93-бабы, Алматы облысы заң консультанттары палатасының 43-тармағының 7-тармақшасы.

Тәртіптік комиссияның құрамы:

Нағашбаев Бақытжан Серікұлы-Төраға
Қадыр Бересалған
Сергей Анатольевич Сапко
Ниязова Гүлнар Асанқызы
Жақашева Ләззат Рахымжанқызы