Бақылау орган

Тексеру комиссиясы Палатаның бақылау органы болып табылады.

Бұл орган Палатаның Қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асырады, оны Палата мүшелерінің жалпы жиналысы үш жыл мерзімге сайлайды.

Тексеру комиссиясы Палатаның лауазымды адамдарынан Палата қызметінің мәселелері бойынша барлық қажетті бухгалтерлік, қаржылық және басқа да құжаттарды, сондай-ақ жеке түсініктемелерді талап етуге құқылы.

Тексеру комиссиясының талап етуі бойынша Палатаның кезектен тыс жалпы жиналысы шақырылуы мүмкін.

Палатаның тексеру комиссиясының құрамы:

Нина Николаевна Перелевская
Еркімбаева Венера Маратқызы
Әлімбетов Александр Владимирович